Kako da pokrenem biznis na web-u?

Internet marketing je već preuzeo visok procenat klasičnog marketinga u svetu

Za pokretanje posla na internetu, vaš privatni biznis, ne treba vam veliki početni kapital kao u klasičnom biznisu. Ne treba vam određena školska sprema niti struka. Nije bitno kog ste pola, nacionalnosti, veroispovesti, materijalnog stanja, niti starosti. Za početak vam ne treba veliki kapital, ali vam treba znanje.

Dakle, biće vam potrebno znanje i vremena da to znanje steknete. Niti jedan posao ne ide sam od sebe ako ne ulažemo ništa u njega. Ako ste jedan od onih koji tragaju za osnovnim znanjem o internet poslovanju, ovde ću vam predstaviti put ka sticanju znanja i veština na primerima iz prakse. Neću zalaziti u velike teorije internet poslovanja, ići ću na primere iz prakse, onako kako sam ja učio od iskusnih ljudi u ovom poslu. Sve ono što ne bude obrađeno na sajtu a treba da naučite, biće vam sugerisano putem linkova.

 Ako rešite da se bavite internetom onda znajte da morate biti spremni da učite svaki dan i da savlađujete nove stvari.

Bitno je da imate potrebu za dodatnim prihodima ili više slobodnog vremena ili više postignuća u životu. Bitno je da imate volju i želju da radite na sebi i da budete učljivi kako bi mogli svoje znanje da kasnije prenesete na druge. 

U ovom poslu čovek se edukuje do te mere da brzo promeni shvatanje o načinu života i rada pa preuzima odgovornost za sve što mu se dešava u poslovanju jer postaje preduzetnik.

Svaki internet posao se oslanja na četiri osnovna elementa koje morate imati u vidu:

  • Proizvod
  • Kompanija
  • Mreža saradnika
  • Sistem rada

Proizvod:

Sve što kreativna ljudska delatnost stvori, predstavlja neki svrsishodan proizvod. Svrha proizvoda je da može da otkloni neku ljudsku nelagodu, odnosno stvori zadovoljstvo kad ga primeni. Da bi proizvod našao primenu, proizvođač mora da najpre upozna što veći broj onih ljudi kojima je neophodan. To će učiniti putem oglašavanja odnosno reklamiranjem preko poznatih kanala na internetu ili preko distributera koji će najpre stvoriti znatiželju i probuditi emocije kod onih potencijalnih kupaca koji traže ono što mi imamo da im ponudimo. Dakle, da bi smo zaradili preko iterneta, treba nešto prodati. Kako se ostvaruje prodaja na internetu, biće predmet našeg daljeg učenja na ovom sajtu.

Kompanija:

Kada govorimo o kompaniji, imamo u vidu dva aspekta. Slučaj da imate  proizvod vaše firme pa ga želite plasirati na tržište preko interneta, i slučaj da nemate svoj proizvod. I u jednom i u drugom slučaju naučićemo kako da proizvod stigne do ljudi kojima je namenjen.

Dakle, ako ćemo raditi kompanijski proizvod, stavljamo se u ulogu preporučioca proizvoda i od kompanije ćemo ostvarivati zaradu u vrednosti koju smo ugovorili sa kompanijom. Visina zarade će isključivo zavisiti od našeg zalaganja i umešnosti u reklamiranju i prodaji proizvoda. Zato je veoma važno koju ćemo  kompaniju  izabrati.

Ako imamo svoju firmu odnosno proizvode, situacija zahteva mnogo više od nas. Konkurencija je veoma prisutna na internetu i zahteva mnogo više angažovanja svih resursa. No, sve se može naučiti i primeniti u praksi. Na internetu je poslovanje mnogo lakše i jeftinije nego na klasičan način.

Najčešći je slučaj da u potrazi za zaradom na internetu, nemate svoj proizvod pomoću koga ćete zarađivati. Dakle, moraćete da naučite kako se može zaraditi preporučivanjem i prodajom tuđih proizvoda (Affiliate marketing).

Mreža saradnika:

Da bi proizvod stigao do krajnjeg potrošača, potrebno je angažovati više učesnika koji će ga dostaviti. Na internetu je danas postavljeno i razrađeno mnoštvo metoda i kanala za dostavu proizvoda do krajnjeg kupca. Učesnici i kanali pomoću kojih se ostvaruje prodaja odnosno zarada na internetu, sačinjavaju mrežu saradnika, a ceo taj posao reklamiranja, preporučivanja i prodaje zove se Mrežni marketing. Evo šta kaže jedan od najbogatijih ljudi na svetu:

Robert T. Kiyosakirobert-kiyosaki-quote-300x168

http://www.richdad.com/

 Najbogatiji ljudi tragaju za mrežama i izgrađuju ih, svi ostali traže posao.

Velike kompanije su odavno izračunale da im se višestruko isplati da angažuju mrežu preporučilaca u prodaji svojih proizvoda umesto da plaćaju skupe reklame na TV, bilbordovima i sl.

Dakle, ma ukojoj ulozi se našli, mi smo internet marketari i cilj će nam uvek biti da stvorimo svoju mrežu saradnika u kojoj nastojimo da im  prenesemo znanje kao budućim liderima svoje mreže. Od veličine naše mreže  saradnika zavisiće visina naše zarade.

Sistem rada:

Ovaj četvrti element internet poslovanja je najvažniji. Sistem pomoću koga obavljamo posao marketara je skup svih internet veština i alata bez kojih ne možemo postići željene rezultate. Internet poslovanje se zasniva na automatizaciji celog posla. Koristeći internet alate i veštine i kombinacijom istih, kreiraćemo sistem koji će 95% posla odrađivati umesto nas.

 

Da bih vam približio osnove sistema, evo šta treba u startu da shvatite:

  • Poslovanje na interntu zahteva stalnu prisutnost kao kad ste otvorili radnju i morate biti stalno u njoj zbog vaših potrošača.

  • Dakle, vi ste preduzetnik koji preuzima odgovornost za celokupno poslovanje.
  • Stalno prisustvo na internetu ćete obezbediti izradom vašeg vebsajta kao jednog od najmoćnijh alata u internet poslovanju. Izradu veb sajta ću objasniti kasnije.

Na veb sajtu ćete moći postaviti ceo sistem vašeg poslovanja. Naravno, izrada veb sajta kao i njegovo održavanje zahteva izvesna ulaganja, ali ako se potrudite da naučite kako se to radi, to košta veoma malo i na primerima kako sam ja to ostvario, nauči ćete i vi.

U narednim člancima ću vam predstaviti poslove koje sam tražio dugo na internetu na osnovu moje racionalne procene i  na osnovu sopstvenog iskustva, jer želim da ovo bude posao na kome ću se zadržati godinama, a rezidualne prihode dobijati decenijama, što ja što moja deca i unuci! Ali, setite se šta sam rekao za mrežu, pozivam vas u ovaj posao samnom, jer samo širenjem mreže možemo pomoći širem broju ljudi da dođu do svojih ciljeva. Naš uspeh u ovom poslu se meri veličinom mreže i brojem ljudi kojima smo pomogli da i oni urade ono što smo i mi. Dakle, pomoći ćemo im da i oni šire svoju mrežu.

Posle ovih uvodnih napomena, idemo u detaljnije članke !

Ako ste otvoreni i prihvatate ideju o internet zaradi, pratite me. Svakom posetiocu na kraju poklanjam E-knjigu za edukaciju:

 

KAKO POSTATI USPJEŠAN U MREŽNOM MARKETINGU?
Damir Strajnić

Želim vam nezaustavljiv uspeh u savladavanju internet poslovanja.